Självstudiekurs i
Omvärldskunskap, samhällsförändring och medborgardialog

Kurspaketet är avsett för självstudier i grupp, och innehåller instuderings­frågor och uppsummerande gruppdiskussions­frågor. I kursen tas drivkrafter och orsaker bakom den pågående samhälls­förändringen upp, hur Agenda 2030 och FN:s globala mål för en hållbar utveckling kan användas på den lokala nivån samt medborgar­dialogens roll för att värna demokrati och skapa ökade förutsättningar för social hållbarhet. Innehållet är skapat av Hans Abrahamsson, i samarbete med Sveriges Kommuner och Regioner. Kursmaterialet finns som e-böcker, pdf-dokument samt tryckta versioner (köplänk från menyn Nyheter).

Del I

99 sidor, 10 videoklipp

LADDA NER &
BÖRJA LÄSA

Del II

129 sidor, 7 videoklipp

LADDA NER &
BÖRJA LÄSA

Del III

207 sidor, 9 videoklipp

LADDA NER &
BÖRJA LÄSA

Videoföreläsningar

Kurs­litteraturen inne­håller länkar till video­före­läsningar som ligger på vår YouTube-kanal ”Samhällsförändring och medborgardialog”.